Mennesker påvirker Mennesker

Særligt på arbejdspladsen!


Jeg hjælper jer, at finde vejen til hvordan I påvirker hinanden til succes, og undgår fiasko.


Jeg hjælper særligt dig, som lederen at stå i front for fællesskabet, og løfte samarbejdet gennem måden, som I  taler med hinanden på. 


I vil opdage, hvordan I bruger ord og talemetoder til at lykkes, og få succes. Og hvor alle oplever at bidrage til gode arbejdsdage.

Det I får!

  • Når I taler med hinanden på jobbet, vil det føre til at I oplever et fællesskab, hvor I hjælper hinanden.

  • I vil være trygge til at sige det, som skal siges ift. forbedringer og bekymringer om arbejdsopgaven.

  • I vil tale sammen i en passende tone, som er sund for samarbejdet.
  • I vil blive mere nysgerrige på hinanden, og derignnem undgå at hænge fast i ‘det vi plejer’.

  • I får enkle samtalemetoder, som I kan variere efter behov.

  • I vil lære at udvikle jeres 'ordforråd', og gøre samtalerne mere nuanceret og værdifulde.
  • I vil opdage hvilke typer samtaler, der virker godt hos jer. Derfor skal I naturligvis prøve, at tale med hinanden på andre måder.

  • I vil lære at sætte flere ord, på det som har betydning i jeres samarbejde.

  • I vil ende med få en aktiv forståelse af hinanden, som vil hjælpe alle i samarbejdet.

Den jeg er!

Hele mit liv har jeg observeret, studeret og reflekteret over hvordan mennesker påvirker mennesker. Lige fra jeg var 5 år, og ville lege med. Op til i dag, når jeg står i front for en gruppe - som underviser.


Jeg er opmærksom på hvordan mennesker påvirker hinandens tanker, følelser, holdninger og handlinger, når de indgår i en gruppe. Særligt grupper, som de skal være en del af.


Uanset hvilke grupper vi er med i, er der altid en leder, som opretholder hvordan alle påvirkes. Jeg finder det derfor vigtigt, at lederen i virksomheden kan styre denne påvirkning. Frembringe det som er godt og udviklende for den enkelte, og for fællesskabet om arbejdsopgaverne.

Jeg ser hele tiden mulighederne i gruppen, der påvirker den livsnødvendige fællesskabsfølelse. 

Den følelse, som alle er afhængige af for at gøre deres bedste, og have det godt. Sammen og hver for sig.


Jeg inspirerer og guider ledere at bruge deres lederskab til at opnå følgeskab, med målet at skabe fællesskab. På deres egen personlige, og naturlige måde.

Kontakt mig


Ring til 22 67 07 30


Du er velkommen at ringe & skrive.


Hvis du står i situation, og vil spørge ind til det jeg tilbyder.


Hvis du vil vide mere, og det er nemmere at ringe.


Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud.


Hvis du er nysgerrig.